شروط باطل(طنزحقوقی)

شروط گاه باطل هستند ولی مبطل عقد نیستند. که خود بر سه قسم اند:
1-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. مثلا زوجه شرط کند که  بعد از ازدواج ادامه تحصیل دهد.
2-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد مانند ماده 337 قانون تجارت که از دلال می خواهد در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات آن مطلع سازد.
3-شرطی که نامشروع باشد. مثلا زوجه شرط نماید که زوج در ایام زناشویی به وی خیانت نکند.

/ 0 نظر / 57 بازدید