عدالت علی(ع)

یکبرنامه توسعه سازمان ملل در گزارش سال 2002 خود از کشورهای عربی خواست تا یکی از رهبران قدیم مسلمانان را الگوی خود در علم خواهی و استقرار نظام مبتنی بر عدالت و دموکراسی قرار دهند. این گزارش، با اعلام اینکه بیشتر کشورهای منطقه[خاور میانه]، هنوز در زمینه دموکراسی، مشارکت گسترده سیاسی، مشارکت زنان، توسعه و دانش، از دیگر ملل فاصله دارند، شش بند از نامه امام علی بن ابی طالب ع[به حاکم مصر، مالک اشتر] درباره دانش، عدالت و حکمرانی خوب بر مردم را به انگلیسی ترجمه و به کشورهای عربی ارسال کرد...

دو

 

نجاشی شاعر [از یاران علی ع]، معاویه را هجو کرد. این به گوش معاویه رسید. گروهی را برانگیخت تا نزد علی، بر شراب نوشی نجاشی شهادت دهند. علی، او را گرفت و هشتاد ضربه تازیانه زد، یک شب حبس کرد و فردا او را بیست ضربه دیگر زد. نجاشی گفت؛ ای امیرمومنان! هشتاد ضربه برای نوشیدن شراب زدی...این بیست ضربه چرا؟. گفت؛ این، برای گستاخی توست که در ماه رمضان نوشیدی. جماعتی[از خویشان نجاشی] خشمگین شدند که طارق بن عبدالله نهدی از ایشان بود. طارق گفت؛

«ای امیرمومنان! ندیده بودیم که حاکمان هوشیار و فاضل، گنهکاران و پارسایان و دوستان و دشمنان را به یک چوب زنند؛ اما امروز، تو در حق برادرمان حارث[نجاشی] چنان کردی که دل آزرده و آشفته شدیم؛ تو ما را از راه به در کردی و دور نیست که بر همان راهی برویم که اهل آتش.»

علی ع گفت؛

«و انّها لکبیره الّا علی الخاشعین»...ای برادران بنی نهدی من! نجاشی یکی از مسلمانان بود که فعل حرام کرد و من او را حد زدم برای تزکیه و پاک شدنش. برادران بنی نهدی! اجرای حد، کفاره گناه است. باری خداوند عزوجلّ در کتابش می گوید؛"وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".»

طارق و نجاشی از علی رویگردان شدند و به معاویه پیوستند.*

/ 0 نظر / 13 بازدید