طبقه بندی دانشجویان کم درسخوان حسب ادله ابرازی از جانب ایشان

طبقه بندی دانشجویان کم درسخوان حسب ادله ابرازی از جانب ایشان

طبقه بندی دانشجویان( با نمره کم ) درحسب ادله ابرازی از جانب ایشان:

قسم معدل گرا:

استاد فقط درس شما رو کم مشم بقیه درسام همه بالای 19 س.

قسم قاتلین:

یکی از فامیلام فوت شده( توضیح انکه سایر فامیلا و اقربای دیگر اعم از سببی و نسبی نیز برای دروس سخت تر ذخیره اند).

قسم فداکاران:

استاد نمی خواد 5 من را 10 کنید 4 فلانی را ده کنید...ما را هم هرجو خودتان خواستید قضاوت کنید. (اصلا نمره مارو به ایشون بدهید)

قسم پسر شجاع گرا:

استاد میندازید بنداز. ولی فقط بدونید ترم قبل هم مشروط شدم این ترم مشروط شم اخراجم.بدورد ای بدورد ای درس ها بدرود.

قسم کوزت گرا:

استاد من مشکل خانوادگی دارم

قسم برتری گرا:

 استاد ما متاهل ها با بقیه فرق می کنیم

هوای ما شاغل ها رو داشته باشید

قسم ویروس گرا:

شب امتحان مریض بودم

استاد هنوز هم انفولانزای اول ترمم خوب نشده

تمام اعضا و جوارحم از کار افتاده منهای  زبانی که با شما صحبت می کنه.

قسم بهانه گرا:

جزوه دستمون نرسیده بود

شش سول اخرو ندیدیم فقط سوال سوم رو دیدیم که اونم جواب دادایم انصافا باید 6 بشیم؟

/ 0 نظر / 13 بازدید