ضرب المثل حقوقی

حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

- حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

_ حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

 قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

 حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

 _حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

_حق بالاتر از قانون است (روسی)

_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

 _حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

 _حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

 _حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

 _حقیقت ، مهر خداست (عبری)

 _حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

 

 انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

 

ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

 بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

 اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

 افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

چو بد کردی مشو ایمن ز افات   که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

 حق با زور است (انگلیسی)

_هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

_عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

_دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

_شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

_دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

_دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

_شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

_عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

_فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

_دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

_دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

_وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

_عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

_عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

_دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

 عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

_عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

_مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

 وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

 یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

 هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

 وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

 هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

_مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

_وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

_وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

_وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی)

ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

/ 0 نظر / 14 بازدید