نگاهی به منابع ازمون ارشد حقوق جزا

. حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان

2. حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر میرمحمد صادقی (دوره ی 3 جلدی)

3.حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص نوشته ی دکتر میرهادی صادقی(جهت فهم بهتر)

آیین دادرسی کیفری

1. آیین دادرسی کیفری نوشته ی دکتر علی خالقی(خواندن این کتاب برای پاسخگویی به سوالات درس آیین دادرسی کیفری کافی می باشد و نیازی به خواندن کتابهای دکتر آخوندی و آشوری نیست)

و اما در معرفی کتب تست در درس حقوق جزای عمومی ساده ساز حقوق جزای عمومی نوشته ی دکتر نور محمد صبری-کتاب تست حقوق جزای عمومی نوشته ی رضا شکری انتشارات مجد

اما در درس حقوق جزای اختصاصی ساده ساز حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر نورمحمد صبری انتشارات میزان-کتاب آبی تست حقوق جزای اختصاصی انتشارات کانون فرهنگی آموزش-کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی مجتبی باری انتشارات میثاق عدالت(خواندن این کتاب بسیار توصیه می شود)

اما در درس آیین دادرسی کیفری کتاب آیین دادرسی کیفری انتشارات میثاق عدالت محشر است و هر داوطلبی بدون خواندن این کتاب به سر جلسه برود ضرر کرده است.

 در معرفی کتابهای مکمل میتوان به کتاب محشای قانون مجازات نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان نام برد.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید