اندر نسبی‌ بودن حقوق و قانون و همینطور دموکراسی(طنز)

امریکا: شما خلاف می کنید
پلیس شما را دستگیر میکند. احیاناً آن وسط مقادیری مشت و لگد توسط افسر پلیس دریافت میدارید؛ یک نفر از این صحنه فیلم میگیرید و در اینترنت پخش می کند. صحنه ضرب و شتم شما از 222 کانال خبری و سیاسی پخش می شود. پلیس رسوا می شود. پلیس از مردم امریکا عذرخواهی می کند.

پلیس 15 میلیون دلار به شما غرامت می دهد. شما نیز به خاطر جرمی که مرتکب
شده اید مجازات می شوید.ایتالیا: شما خلاف می کنید
پلیس شما را دستگیر می کند. شما به پلیس رشوه می دهید. شما آزاد می شوید!فرانسه: شما خلاف می کنید
اما پلیس شما را دستگیر نمی کند چون فعلاً به خاطر حقوق پایینش در حال اعتصاب است.انگلیس: شما خلاف می کنید
و پلیس یک مسلمان سیاه پوست عرب را به جای شما دستگیر می کند.آلمان: شما خلاف می کنید
و سگ های پلیس ردتان را پیدا می کنند و شما را دستگیر می کنند.سویس: شما خلاف نمی کنید
پس نیازی به حضور پلیس نیست.عراق: شما خلاف می کنید. پلیس شما را دستگیر می کند. در حین دستگیر شدن بمبی که در جورابتان جا سازی کرده اید منفجر می کنید و به همراه پلیس می میرید.
چین: شما خلاف می کنید.
شما اعدام می شوید!امارات: شما حال و حوصله خلاف ندارید و به جایش با همراهی پلیس، از کشور
های همجوار دختر وارد می کنید!هندوستان: شما خلاف میکنید.
پلیس شما را دستگیر می کند و شما عاشق دختر رئیس پلیس می شوید و توسط اون
دختر از زندان فرار می کنید و در حالیکه دو تایی آواز میخوانید و دور درخت
می چرخید و روسری دورگردن معشوقه تان می پیچید و هی دستش را می گیرید و می کشید و ول میکنید به دوردست ها فرار می کنید.

روسیه: شما خلاف می کنید
اما قبل از آنکه توسط پلیس دستگیر شوید توسط گروه های رقیب کشته می شوید.

/ 0 نظر / 7 بازدید