نگاهی اسان به منابع کارشناسی ارشدخصوصی

حقوق مدنی


 1. حقوق مدنی 1 (اشخاص و محجورین) : حقوق مدنی اشخاص و محجورین نوشته دکتر سید حسین صفایی

 2. حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) : حقوق مدنی اموال و مالکیت نوشته ی دکتر ناصر کاتوزیان

 3. حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها) : اعمال حقوقی نوشته ی دکتر ناصر کاتوزیان-قواعد عمومی قراردادها(مدنی3) نوشته ی دکتر سید حسین صفایی-

 4. حقوق مدنی 4(الزامات خارج از قرارداد) : وقایع حقوقی نوشته ی دکتر ناصر کاتوزیان-حقوق مدنی4 نوشته ی دکتر صفایی که به تازگی به چاپ رسیده است-در صورت کم وقت داشتن کتاب حقوق مدنی4 نوشته ی دکتر حسن ره پیک توصیه می شود.

 5.حقوق مدنی5(حقوق خانواده) : مختصر حقوق خانواده نوشته ی دکتر سید حسین صفایی(مطالعه این کتاب جهت پاسخ به تستهای مدنی5 کافی می باشد)

 6. حقوق مدنی6(عقود معین1) : عقود معین 1 نوشته ی دکتر ناصر کاتوزیان-حقوق مدنی6 نوشته ی دکتر مهدی شهیدی(مطالعه صرفا جهت فهم بهتر مطالب می باشد)

 7.حقوق مدنی7(عقود معین2) : عقود معین 2 نوشته ی دکتر ناصر کاتوزیان

 8. حقوق مدنی8(ارث,وصیت,شفعه) : فقط مبحث ارث از روی کتاب دکتر شهیدی خوانده شود و 2 مبحث دیگر از روی کتاب دکتر ناصر کاتوزیان مطالعه شود-جهت فهم بهتر کتاب مدنی8 نوشته ی دکتر سید حسن امامی

 و اما در درس مدنی بنده به 4 منبع جهت تست و جزوه و آزمون میتوانم اشاره کنم :1.کتاب تست حقوق مدنی دکتر محمدحسن شهبازی-2.کتاب تست حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی-3.کتاب حقوق مدنی آویشکا اشرف الکتابی انتشارات سپاهان-4.خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی صالح همتی انتشارات پردازش

و اما مهم ترین منبع کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق تجارت

1. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

2. حقوق تجارت1 نوشته ی دکتر حسن ستوده تهرانی

3.حقوق تجارت2 نوشته ی دکتر ربیعا اسکینی (دوره 2 جلدی)

4.حقوق تجارت3 نوشته ی دکتر ربیع اسکینی

5.حقوق تجارت4 نوشته ی دکتر ربیعا اسکینی

6.جهت فهم بهتر مواد کتاب محشای قانون تجارت نوشته ی دکتر محمود عرفانی

و اما برای تست فقط ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

آیین دادرسی مدنی

1.آیین دادرسی مدنی1 نوشته ی دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک دوره بنیادین

2.آیین دادرسی مدنی2 نوشته ی دکتر عبدالله شمس انشارات دراک دوره ی پیشرفته

3.آیین دادرسی مدنی3 نوشته ی دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک دوره ی پیشرفته

و برای تست ساده ساز آیین داردسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

/ 0 نظر / 115 بازدید